logo

Kontakt informasjon

consulent
Konsulent:Bjørn Madsen
Telefon:92 80 58 68
E-post:bjorn.madsen@mosaique.no
Referansenr.:500943

Er din CV så bra den kan bli? Se over våre tips på hvordan CV'en din kan bli bedre.
Pil Gruppen AS

Er du vår neste spydspiss innen IT-arkitektur og utvikling?

Systemutviklere og arkitekter

Hvem er vi?

PiL er et nyetablert IT-konsulentselskap med sterke bånd til lokalt næringsliv. I en spennende oppstartsfase er vi nå i gang med å finne våre neste spydspisser som skal være med å utvikle morgendagens bærekraftige IT-konsulentselskap. 

Pil Gruppen er eid av Keystone AS.

 • Keystone.no er et innovativt software-hus med base i Stavanger. De siste 10 årene har de utviklet programvare fra et operativt synspunkt.
 • De utvikler software som en tjeneste (SaaS) til store og små organisasjoner som trenger oversikt på utstyr prosjekter og samhandling med ulike applikasjoner i henhold til en plan. 
 • Selskapet ble stiftet med misjon om å forenkle hverdagen til ulike bedrifter når det kommer til prosjekt, varelager og vedlikehold med enklere og mer kostnadseffektive Software løsninger.
 • De opererer idag med 3 ulike applikasjoner: Bridge by Keystone (planleggingsverktøy for operatører), Tools by Keystone (Asset management) og Improve by Keystone (Avviksystem). 
 • Løsningen brukes i dag av Aker BP, Equinor, Technip FMC, Archer, Conoco Phillips, Maersk og Velde. Løsningene er i kontinuerlig utvikling.
 • Muuh AS er et datterselskap av Keystone basert i Kristiansand. Muuh driver In-house, videreutvikling av Keystone sine løsninger. Pr i dag er de 9 ansatte. 

Med ambisjon om å være et av de mest spennende IT-konsulentselskapene i Norge, skal vi skyndte oss sakte. For oss handler det ikke om å vokse raskt, det handler om å vokse riktig. I riktig tempo. Med de riktige menneskene. 

Hvem ser vi etter?

Du er rett person for jobben om du kjenner deg igjen i følgende verdier:

 • Lidenskap: Vi elsker jobben vår, vi elsker kunden vår. Vi lever for at kollegaene og kundene våre skal lykkes. Vi har lidenskap, vi skal tilføre lidenskap. Vi er lærere, vi er mentorer for hverandre og for våre kunder.
 • Gjennomføringsevne: Vi leverer det vi lover. Vi har mot og kunnskap til å mene, til å gi råd. Vi har handlekraft. Vi gjør oss fortjent til tillit og vi skal aldri la vår ambisjon gå på bekostning av vårt moralske kompass. Både internt og ut mot våre kunder. Selv om det betyr tapte inntekter.

I PiL er menneskene vår mest dyrbare ressurs. Alt vi gjør skal måles mot spørsmålet: Hvordan vil denne beslutningen påvirke våre medarbeidere på kort og lang sikt?

Hva får du hos oss?

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Fagmiljø sammen med Keystone AS og Muuh AS
 • Stor grad av påvirkning over egen arbeidshverdag 
 • Flat organisasjonsstruktur, og kort vei til beslutninger og stor grad av i involvering i selskapets daglige drift
 • Muligheter for spennende roller og ansvarsområder internt