logo

Kontakt informasjon

consulent
Konsulent:Synnøve Høivik
Telefon:47 38 06 11
E-post:synnove.hoivik@mosaique.no
Referansenr.:500965

Er din CV så bra den kan bli? Se over våre tips på hvordan CV'en din kan bli bedre.
Proenco AS

Tett på Norges største prosjekt!

Product owner Proarc

Proarc er en norskutviklet skybasert programvare for dokumenthåndtering. Proarc ble opprinnelig utviklet av norske Software Innovation, men i dag ligger dette hos Proenco på Lysaker. Systemet brukes av en rekke norske og utenlandske selskaper til teknisk dokumentasjon, de viktigste kundene er aktører innenfor olje- og gassektoren, havvind og byggebransjen bl.a. Kongsberg Marine, Aibel og Telenor.

Proarc ble solgt til Canadiske Vela Software tidlig 2018. Som en del av Vela Software inc. har Proenco en betydelig markedsmuskel i ryggen og nedslagsfeltet øker stadig i omfang med kunder både ute i Europa og USA.

Som et ledd i å knytte kundene enda tettere til seg er det behov for å ansette en Product Owner som kan fungere som et bindeledd mellom teknisk personell og kundens brukere. Som Product owner får du delta i tette diskusjoner med kunder som leverer de største prosjektene i Norge og også i utlandet. 

Product owner er medlem av det Agile programvareutviklingsteamet for Proarc, og har ansvar for å tilby fagkompetanse og administrere produktetterslepet for å levere nye programvareutgivelser. 

Målsetting for rollen

 • Product owner skal effektivt levere ny funksjonalitet til nye releaser 
 • Administrere pågående utviklingsaktiviteter for å sikre kundetilfredshet og dermed langsiktige kundeforhold.

Product owner skal også

 • Fasilitere sprint planleggingsmøter
 • Delta i Agile Scrum-møter inkludert daglige stand-ups
 • Fasilitere demonstrasjoner av ny funksjonalitet til stakeholders
 • Lage planer for kvartalsvise vedlikeholdsplaner
 • Presentere release-planer til stakeholders

Denne rollen krever empati for sluttbrukerne av produktet, solid forståelse av kundens forretningsprosesser og evnen til å kommunisere effektivt med tekniske teammedlemmer.

Krav til kvalifikasjoner

 • Formell utdannelse på universitetsnivå innenfor computer science eller engineering
 • 4-8 års erfaring som product owner, scrum-master eller lignende, fra et programvarehus

I tillegg har du relevant erfaring og kunnskap innen flere av følgende områder: 

 • Leveranser av programvare både for skyløsning og lokal installasjon
 • Nettbasert applikasjonsutvikling og relaterte teknologier som Microsoft platform stack 
 • Drift av Azure DevOps 
 • Agile SCRUM utviklingspraksis

Sertifiseringer som CSPR eller PSPO vil være en fordel. Det samme vil kunnskap om administrasjon av informasjon i prosjektering og byggeprosjekter.

Proenco tilbyr:

 • Et spennende arbeidsmiljø preget av engasjement og motiverte og dyktige medarbeidere 
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode utviklings- og karrieremuligheter
 • Gode forsikringsordninger
 • Lyse og moderne lokaler på Lysaker med en flott subsidiert kantine

Interessert?

Synes du dette høres spennende ut? Ta kontakt med Synnøve Høivik på telefon 481 73 043 eller send en e-post til synnove.hoivik@mosaique.no.