logo

Kontakt informasjon

consulent
Konsulent:Bjørn Madsen
Telefon:92 80 58 68
E-post:bjorn.madsen@mosaique.no
Refefencenr..:500946

Is your resume as good as it can be? Look over our interview tips to get some good pointers.
Foodback AS

Vi bygger utviklingsteam i Stavanger!

Head of Development

Foodback søker Head of Development.

Foodback er en raskt voksende scale-up i foodtech-sektoren. Vårt mål er å identifisere skjulte forretningsmuligheter for våre kunder, slik at de kan jobbe datadrevet og kontinuerlig forbedre seg. Vi leverer i dag verdensledende feedback for mat- og drikkebransjen, og jobber kontinuerlig og innovativt med å forbedre våre produkter. Vi opplever nå sterk vekst, og styrker organisasjonen for å rigge oss for skalering internasjonalt. 

Løsningen vår er bygget med en moderne mikroservicearkitektur hostet hos AWS, med skalerbarhet i tankene fra dag én. I tillegg til velsmurt maskineri, står gode brukeropplevelser sentralt hos oss. Foodback skal være enkelt, raskt og engasjerende for sluttbruker, men samtidig gi god innsikt som gjør våre kunder i stand til å ta de beste beslutningene. 

Som Head of Development vil du ha det tekniske ansvaret for utvikling av løsningen vår. Du vil jobbe i et kryssfunksjonelt team med produktledere, UX/Design, Test, DevOps og Data Science / Analytics.

Ansvarsområder

 • Utvikle nye og forbedrede løsninger: Sammen med produktledere, designere og andre stakeholders har du ansvaret for å bygge, skalere og vedlikeholde alle våre tekniske plattformer.
 • Sikre leveranser av høy kvalitet: Ingen liker bugs. Med en raskt voksende kundebase vil et problem fort påvirke mange, og du må derfor hele veien levere med robust, gjennomtestet og godt dokumentert kode. Du hjelper også med å løfte teamet gjennom code-reviewer og konstruktive tilbakemeldinger. Og alt blir selvsagt godt dokumentert.
 • Velge og vedlikeholde riktig teknologistack: Du får ansvaret for å velge de rette teknologiene/rammeverkene for å minimere friksjon/vedlikehold og maksimere verdiskaping.
 • Bidra til å opprettholde og bygge videre på en god DevOps-kultur.
 • Bidra til å bygge utviklingsteam: Vi har i dag et dyktig team i Polen, men vil hente hjem sentral kompetanse i et kjerneteam lokalt. Du blir sentral i å bygge dette teamet.

Kvalifikasjoner

Faglig:

 • Har erfaring med følgende technologistack (eller lignende):

Kode: PHP, Python, OAuth, Symfony, PostgreSQL, JavaScript, AngularJS, HTML/CSS

DevOps: AWS, Docker, Auth0, NodeJS, Terraform, GitLab, DataDog

Test: Gatling, Behat, Selenium

Samarbeid: Confluence, Jira, Miro, MS Teams

 • Skriver kode som er ren, skalerbar og enkel å vedlikeholde.

Når teamet er oppe og går vil du gradvis trekke deg vekk fra utviklingsoppgaver.

 • Tar ansvar for at alle tjenester til enhver tid har høy oppetid, ytelse og sikkerhet.

Utdanning og soft skills:

 • 2–6 års erfaring innen prosjektkoordinering eller andre relevante stillinger.
 • God språkforståelse, muntlig og skriftlig, i både norsk og engelsk.
 • Strukturert arbeidsform og effektiv utførelse.
 • Aktivt er på jakt etter å dele ny kunnskap for å bidra til økt verdiskaping. 
 • Er selvdreven, og tar eierskap til prosjekter fra a til å.
 • Evne til å “multitaske” og ha flere saker pågående samtidig.
 • Inkluderende egenskaper som kan fungere som knutepunkt for de ulike avdelingene.
 • Evne til å tenke pragmatisk og løsningsorientert.

Vi tilbyr

Hos foodback blir du en del av et av et spennende oppstartsmiljø som har store globale ambisjoner. Vi har i dag en voksende kundebase i Norden og har etablert et stort internasjonalt salgsnettverk som snart dekker 30 markeder. Totalt er vi over 20 stk i organisasjonen, fordelt på 10 land. Vi skal bli den foretrukne leverandøren for feedback og forbedring, og det skal vi gjøre med en moderne og fremoverlent arbeidskultur som jobber distribuert og samarbeider godt på tvers av fagområder.

Din rolle blir sentral i vår globale satsning, og du vil får muligheten til å kontinuerlig utvikle deg selv og selskapet sammen med en gjeng med entusiastiske kollegaer.

I tillegg kan du forvente:

 • Konkurransedyktige betingelser og mulighet for medeierskap
 • Et selskap med svært godt arbeidsmiljø og en kultur for å dele
 • Mange gode faglige diskusjoner, der din stemme er viktig
 • Et bredt spekter av kunder i ulik størrelse og i forskjellige bransjer
 • Frynsegoder og pensjonsordninger utover det lovpålagte
 • Moderne lokaler i FOMO i Sandnes med god tilknytning til sterke fagmiljøer i Innovasjonsparken i Stavanger og StartupLab i Oslo.

Arbeidssted: Stavanger eller Oslo.

Synes du dette høres interessant ut, eller har lyst til å vite mer? Ta kontakt med Bjørn Madsen på telefon + 47 928 05 868, send e-post til bjorn.madsen@mosaique.no, eller send inn din CV og søknad!